Duurzaam ondernemen

FIRA

Met de combinatie van opleiding, het faciliteren in gespecialiseerde capaciteit en financieel klantcontact draagt Welten bij aan de ontwikkeling van de financiële sector. Bij Welten zijn ruim 850 professionals werkzaam die met passie inhoud geven aan het ontwikkelen, tijdelijk inzetten, supporten, toetsen en borgen van vakmanschap. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omvat een breed spectrum aan onderwerpen. Onze kernactiviteiten zijn sterk bepalend voor de invulling van het MVO-beleid.

FIRA      
Wij kunnen met trots melden dat we wederom opgenomen zijn in het FIRA-register en in het bezit zijn van een Extended CSR Report. Hiermee geven wij visie op de toekomst van onze organisatie.

Ook dit jaar zijn we door de hertoetsing van het FIRA rating system gekomen. Afgelopen jaar introduceerde FIRA nieuwe KPI’s op MVO Management & Organisatie en werd er afscheid genomen van de medaille module structuur. Volgens de nieuwe structuur is er niet alleen naar onze organisatie gekeken, maar ook wat er speelt in de leveranciersketen en de MVO-impact van onze producten en diensten.

Welten onderschrijft het belang van MVO. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van MVO.

FIRA
FIRA is een verificatie-bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven en instellingen. Het FIRA Platform is een online register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

Wij hebben het FIRA Platform gekozen om actief ons MVO-programma transparant te maken. Het FIRA Platform is een platform waar bedrijven hun duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. De MVO-principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO26000 staan hiermee centraal in onze bedrijfsvoering en hiermee bouwen wij gaandeweg aan een steeds duurzamere toekomst. Alle informatie in het FIRA Platform is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een hertoetsing plaats van onze MVO-prestaties.

Voor wat betreft duurzaamheid staan de volgende uitgangspunten bij Welten op de agenda.

1. Transparant en aanspreekbaar zijn over de activiteiten
2. Een maatschappelijk verantwoorde dienstverlener zijn
3. Bijdragen aan ontwikkeling van talent
4. Een aantrekkelijke werkgever zijn
5. De impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu minimaliseren  

Enkele zaken uitgelicht: