Qredits | Eerste half jaar voor ruim € 20mln aan kredieten aan 775 ondernemers in Nederland

In het eerste halfjaar van 2016 is er meer dan €20 miljoen krediet verstrekt aan startende en bestaande ondernemers via Qredits. Een groei van 8% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Het aantal kredietaanvragen is gestegen met 18% en het aantal verstrekte kredieten met 17%.

De eerste zes maanden van 2016 heeft Qredits succesvol afgesloten. Het aantal Microkrediet aanvragen (kredieten tot € 50.000) en het aantal MKB-kredieten aanvragen (kredieten van € 50.000 tot en met € 250.000) is gestegen van 3.600 in het eerste halfjaar van 2015 naar 4.250 in het eerste van halfjaar 2016. Een groei van 18%. De groei van het aantal aanvragen is vooral zichtbaar bij MKB-kredieten: 50% meer in 2016 dan in 2015. Voor Microkredieten is dat 9%.

Goede kwaliteit
De ondernemingsplannen die Qredits heeft ontvangen waren van goede kwaliteit hetgeen ervoor gezorgd heeft dat er 17% meer kredieten zijn verstrekt. Het eerste halfjaar waren er dat 775. Dit heeft uiteindelijk geleid tot € 20 miljoen kredietverstrekking aan ondernemers in Nederland. Een groei van 8% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015.

Nieuw werkkapitaal product
Naast de € 20 miljoen heeft Qredits nog ruim € 650.000 uitgeleend via Flexibele kredieten. Dit financieringsproduct, geïntroduceerd in juni j.l., is een zakelijk doorlopend krediet tot € 25.000 wat de ondernemer flexibel kan opnemen. Dit zogenaamde werkkapitaalkrediet biedt de ondernemer ruimte om debiteuren te betalen, voorraden aan te schaffen of om kortlopende kosten te financieren. Een gemiddeld Flexibel krediet is op dit moment € 18.000.Lees verder>>

 

Welten en Qredits
Welten is voortdurend actief in de financiering van startende en middelgrote ondernemingen. Graag ondersteunt Welten Qreditsklanten bij de start van hun ondernemersactiviteiten. De missie van Qredits om ondernemerschap in Nederland toegankelijker te maken en praktisch vorm te geven sluit nauw aan bij de activiteiten van Welten. Daarom is sinds 2010 Welten officieel partner van het coachingprogramma van Qredits.

Laat hier uw reactie achter!