Persbericht: ‘Pensioenadvies kan niet zonder optie APF’

Het nieuwe pensioenvehikel APF moet in elk pensioenadvies worden meegewogen. Niet alleen in nieuwe adviezen maar ook bij verlenging van bestaande contracten, meent Chris Baelemans, directeur van Dukers & Baelemans, marktleider in pensioenopleidingen. “Des te opmerkelijk is het dat de advies- en vakbekwaamheidseisen van de Wft formeel niet van toepassing zijn op een APF.”

Een algemeen pensioenfonds is sinds 1 januari van dit jaar een mogelijk alternatief voor de uitvoering van pensioenregelingen. Tot nu toe hebben vijf pensioenverzekeraars een aanvraag voor een APF-vergunning ingediend. Het gaat om: De Nationale (van NN Investment Partners en AZL), Centraal Beheer APF, Delta Lloyd APF, Het nederlandse pensioenfonds (van a.s.r.) en STAP (van Aegon en TKP Pensioen). Toezichthouder DNB heeft de vergunningverlening aan dit vijftal tijdelijk opgeschort, omdat de aanvragen nog niet compleet zijn.

“Een andere reden zou moeten zijn dat aan de kwaliteit van advisering over een APF formeel amper eisen zijn gesteld”, meent Baelemans “Daar moet snel verandering in komen.” Gedragstoezichthouder AFM gaf onlangs te kennen dat advies over een APF wel degelijk aan de Wft-regels moet voldoen, omdat er verzekeringselementen in zitten, zoals dekking bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en langleven. “Mooi dat de AFM dit vindt. Maar formeel is het niet geregeld. Ook de deskundigheidsregels van de module Wft-Pensioen zijn niet van toepassing op een pensioenfonds.”

Impact

Met de entree van het algemeen pensioenfonds verandert de pensioenwereld voor de klant en daarmee dus ook het pensioenadvies voor de klant, meent Chris Baelemans. “Elke pensioenadviseur krijgt er onherroepelijk mee te maken. Je zult wel moeten, want sommige verzekeraars bieden straks gewoon geen verzekerde pensioenregelingen meer aan.”

Volgens Baelemans wordt de impact van het APF op diverse fronten merkbaar. “Allereerst natuurlijk bij de pensioenadviseur; die moet nu eenmaal met alle mogelijke pensioenoplossingen rekening houden. Maar ook accountants zullen van werkgevers de vraag krijgen wat de financiële consequenties van een eventuele overstap zijn. En wat te denken van HR-functionarissen? Die zullen de overgang moeten begeleiden. En de vraag beantwoorden of misschien wel compensatie op z’n plaats is. Want er vallen natuurlijk garanties weg. Verder verwacht ik dat steeds meer werkgevers Financiële Planners gaan inschakelen om voor hun werknemers periodiek een financieel plan op te stellen. Daarin kunnen ze ook de betekenis van een overstap voor hun toekomst laten zien.”

Duur

Voor ondernemingspensioenfondsen kan een APF een oplossing zijn voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. De behoefte daaraan is groot. In 2015 zijn opnieuw 45 pensioenfondsen geliquideerd, waardoor er momenteel nog 320 pensioenfondsen over zijn. De verwachting is dat het aantal pensioenfondsen in de toekomst nog verder daalt.

Op hun beurt zien bedrijven met een defined benefit-regeling (DB) in een APF een interessant alternatief voor aankomende forse premiestijgingen bij pensioenverzekeraars. De andere kant van de medaille is dat garanties uit pensioenregelingen zullen verdwijnen. “Garanties zijn waanzinnig duur. Werkgevers gaan dat niet betalen”, zo liet Tim Burggraaf van Mercer onlangs in Het Financieel Dagblad optekenen.

 

Tijdens het pensioenseminar OP & TOP Pensioen, op 20 april 2016, vertellen de APF’s van Centraal Beheer en a.s.r. hun verhaal. APF-expert Nicolette Opdam bespreekt het belang ervan voor de adviespraktijk. Het slotdebat van het seminar staat geheel in het teken van het APF, onder de titel ‘Pensioenbelofte of pensioenellende?’

Zie voor het volledige programma van OP & TOP Pensioen: http://www.pensioenseminar.nl/programma

 

Laat hier uw reactie achter!