Nieuwsbrief: Pensioen in Eigen Beheer: stand van zaken

Ingrid Leene en Hans Dekker
Pensioen in Eigen Beheer: stand van zaken

De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft vorige week groen licht gegeven aan staatssecretaris Eric Wiebes om het wetsvoorstel tot afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) verder voor te bereiden.

Tijdens het overleg op 23 maart 2016 zijn diverse vragen gesteld over een eerder schriftelijk PEB-overleg. Wiebes heeft toegezegd deze vragen binnen twee weken te beantwoorden. Het overleg heeft verder duidelijk gemaakt dat er een meerderheid in de Tweede kamer lijkt te zijn voor het afschaffen van het PEB. Volgens de planning zal dit per 1 januari 2017 een feit zijn; het wetsvoorstel daartoe is in voorbereiding.

Voor de reeds bestaande PEB’s wordt een afkoopmogelijkheid geboden op basis van de fiscale voorziening, in combinatie met een spaarvariant. Een voortgezette opbouw in de vorm van Oudedagssparen in Eigen Beheer (OSEB) acht noch Wiebes noch het parlement wenselijk. Sterker nog, de Oudedagsreserve (OR) voor de zelfstandig ondernemer zou weleens de volgende faciliteit kunnen zijn die wordt opgeheven.

Bij het formuleren van het wetsvoorstel tot afschaffing van PEB moet Wiebes rekening houden met de positie van de partner van de DGA, met BV’s die onder water staan en met gescheiden DGA’s. Het stoppen van de PEB-opbouw moet, samen met de afkoop en de spaarvariant, een einde maken aan het dividendslot, dat nu bij veel BV’s een pijnpunt is. Daarnaast zullen de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de BV’s verbeteren.

Lees verder ->>

Laat hier uw reactie achter!