InFinance: Nieuw vakbekwaamheidsstelsel mist vakmanschap

Dat schrijft Chris Baelemans, directeur Dukers & Baelemans, in zijn visie op 2016 voor de InFinance special Visies & Kansen 2016. 

Minder complex geworden
“De adviesmarkt is al jaren enorm in beweging. De financieel adviseur is geconfronteerd met een strenger advieskader, uitbreiding van de vakbekwaamheidseisen en een verscherpt toezicht door de AFM. Daarnaast is financieel advies steeds minder complex geworden als gevolg van de defiscalisering van financiële producten en de vereenvoudiging van het productaanbod. Hierdoor staat de toegevoegde waarde van financieel advies onder druk. Bovendien is het verdienmodel van adviseurs, sinds de invoering van het provisieverbod, ernstig aangetast. Steeds vaker kiezen consumenten ervoor financiële producten aan te schaffen door middel van execution only en (begeleid) digitaal advies. Technologische innovaties versnellen dit proces. 

Door alle veranderingen binnen de financiële sector worden er andere eisen aan de financieel adviseur gesteld, met name op het terrein van gedrags- en vaardigheidsaspecten. Met de komst van het nieuwe wettelijk vakbekwaamheidsstelsel wordt ten aanzien van deze aspecten een stap in de goede richting gezet. Echter, het stelsel is voornamelijk gericht op productadvies en de eind- en toetstermen op het gebied van attitude en vaardigheden hebben vooral betrekking op (het optimaliseren van) het adviesproces. 

Vakbekwaamheidseisen
In tegenstelling tot andere – direct of indirect verwante – beroepsgroepen, zoals accountants en advocaten, ontbreekt het de financieel adviseur aan een ‘echt’ beroepsprofiel. Er ligt een mooie uitdaging voor de bedrijfstak zelf om de wettelijke vakbekwaamheidseisen verder uit te bouwen naar een sectoraal stelsel gebaseerd op ‘vakmanschap’ met vastgelegde competenties, kernwaarden en ervaringseisen. Hierbij dient de nadruk te liggen op het ontwikkelen van algemene sociale vaardigheden (zoals luistervaardigheden, gespreksvaardigheden en onderhandelingstechnieken) en meer specifieke beroepsvaardigheden (zoals bijvoorbeeld het maken van een integraal financieel plan en het vervaardigen van financiële deeladviezen). 

Daarnaast dient uitgebreid aandacht te worden besteed aan motivatie, houding en gedrag, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij thema’s als betrouwbaarheid, integriteit, transparantie en beroepsethiek. Financieel adviseur is een vak en consumenten hebben recht op vakmanschap!"

Laat hier uw reactie achter!