In de media (Eufin): FFP roept financieel planners op om FinTech te omarmen

Steeds meer consumenten hebben behoefte aan gemakkelijk en snel inzicht in hun financiële toekomstige situatie. Naast persoonlijk advies speelt nieuwe technologie daarin een aanvullende essentiële rol. Op het financieel plannerscongres in Nieuwegein op 6 oktober, dat een recordaantal deelnemers trok, kwam helder naar voren dat de consument via financiële technologie tot inzichten kan komen, die ze in beweging brengt om aandacht te besteden aan financiële planning.

FFP, de Federatie Financieel Planners, roept haar gecertificeerd financieel planners op om bij de uitoefening van hun beroep meer aandacht te hebben voor de mogelijkheden van FinTech-ontwikkeling en -educatie.

Voor consumenten is het vandaag de dag nog altijd erg moeilijk om in één oogopslag zicht te krijgen op hun complete financiële toekomstplaatje. En dat terwijl de wereld van menig consument steeds complexer wordt: dienstverbanden zijn niet meer voor eeuwig, evenmin als relaties of woonplaatsen. Vergrijzing, lage rente en tegenvallende beleggingsresultaten hebben bovendien grote weerslag op het te verwachten pensioen. Daarom vindt FFP het van belang om samen met andere betrokkenen – zoals overheden, toezichthouders en werkgevers – meer aandacht te besteden aan FinTech. Denk bijvoorbeeld aan handige tools die de consument een eerste analyse geven in diens opgebouwd vermogen en pensioen, voorafgaand aan of in combinatie met de gang naar een gecertificeerd planner. Lees verder>>

Laat hier uw reactie achter!