In de media (Banken.nl): MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

Over een half jaar, om precies te zijn op 3 januari 2018, treden de vakbekwaamheidseisen uit de nieuwe MIFID II richtlijn in werking. Vanaf dat moment moeten medewerkers die beleggingsdiensten,  -activiteiten en nevendiensten verlenen, aan nieuwe eisen op het gebied van kennis en bekwaamheid voldoen. Als beleggingsonderneming is het noodzaak er zeker van te zijn dat alle betreffende medewerkers op 3 januari a.s. daadwerkelijk aan deze eisen voldoen. Doen ze dat niet dan mogen deze medewerkers namelijk vanaf deze datum niet zelfstandig informeren of adviseren. Een aantal ondernemingen is al gestart met de voorbereiding op deze implementatie, een groter aantal nog niet. In dit artikel reikt interim-bureau en financieel opleider Welten handvatten aan hoe je het beste deze voorbereiding aan kunt pakken en geeft inzicht in de stappen die je als onderneming moet zetten.

Inleiding

Met de invoering van de Europese richtlijn MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) gaat de bescherming van de belegger een volgende fase in.

De richtlijn wordt ingezet omdat beleggers steeds vaker te maken krijgen met een hoge complexiteit van beleggingsinstrumenten. Daarnaast wordt de diversiteit in beleggingsdienstverlening steeds groter. Om deze redenen wordt met MiFID II de reikwijdte uitgebreid en een aantal nieuwe/aangescherpte gedragsregels gesteld. Deze regels zien toe op een grote hoeveelheid aan onderwerpen op beleggingsvlak, onder andere onafhankelijk advies versus afhankelijk advies, best execution, kostentransparantie, de geschiktheidstoets, het provisieverbod en vakbekwaamheidseisen (kennis en bekwaamheid).

Hoewel je als organisatie alle bovenstaande punten dient te implementeren, focussen we ons nu op de kennis en bekwaamheidseisen van de richtlijn.

Kennis en bekwaamheid
De nieuwe richtlijn stelt, anders dan MiFID I, concrete eisen aan kennis en bekwaamheid. Nieuw is dat vakbekwaamheidseisen niet alleen voor adviseurs gelden, maar ook voor informerende medewerkers. De beleggingsonderneming is verantwoordelijk om hiervoor zorg te dragen. Om aan deze eisen invulling te geven heeft de European Securities & Markets Authority (ESMA) richtsnoeren opgesteld als norm ter beoordeling van kennis en bekwaamheid. Deze richtsnoeren zijn nodig omdat in MiFID II de norm niet volledig is uitgeschreven. Het is als open norm opgenomen in artikel 25 lid 1 van de betreffende richtlijn. De ESMA richtsnoeren zijn bedoeld als minimum eis waaraan de medewerker en organisatie moet voldoen voor het verstrekken van beleggingsadvies of informatie over financiële instrumenten, gestructureerde deposito’s, beleggingsdiensten of nevendiensten. Lees verder>>

Laat hier uw reactie achter!