In de media (Accountancy Vanmorgen): Uitfaseren van pensioen in eigen beheer

Door: Hans Dekker

Op 25 oktober jongstleden verscheen de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer. In de nota gaat Staatssecretaris Wiebes nader in op een groot aantal vragen van de Tweede kamer en een aantal belangenorganisaties. Ondanks antwoord op deze vragen blijven veel zaken nog onduidelijk. In dit artikel zal ik ingaan op een aantal belangrijke zaken die in de nota besproken worden.

Stopzetten opbouw en overgangstermijn
Onderdeel van het wetsvoorstel is het schrappen van de eigen BV als toegestane pensioenverzekeraar per 1 januari 2017. Dat betekent dat de opbouw van het pensioen van de DGA bij zijn BV voor die tijd formeel moet zijn stopgezet. Op 12 en 13 december vindt in de Eerste kamer de behandeling van het wetsvoorstel plaats en de stemming is op 20 december. Pas dan is definitief bekend of het wetsvoorstel ook daadwerkelijk wordt goedgekeurd. Bij goedkeuring heeft de BV tot en met 31 december de tijd om door middel van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders de pensioenopbouw van de DGA stop te zetten. Wordt deze formele stap overgeslagen, dan is na 1 januari sprake van opbouw bij een niet-toegestane verzekeraar met alle fiscale gevolgen van dien.

Volgens de staatssecretaris is de termijn van krap twee weken meer dan voldoende om de zaken formeel te regelen. Lees verder>>

 

Masterclass
Om de accountant, financieel planner en pensioenadviseur te helpen bij advies aan de DGA, organiseert Dukers & Baelemans een tweedaagse masterclass waarin de adviseur praktische handvatten krijgt voor zijn advies. Houd de website in de gaten voor de data. (www.dukers-baelemans.nl)

Laat hier uw reactie achter!