In de media (Accountancy Vanmorgen): Nieuw huwelijksvermogensrecht: Beperkt in gemeenschap (I)

Zijn er veel ondernemers en DGA’s die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen? Een korte rondvraag leidt tot een antwoord van bijna de helft. Als accountant kun je er dus niet omheen om kennis te nemen van het voornemen om deze wettelijke gemeenschap van goederen in te perken.
Ook ten aanzien van de ondernemers en DGA’s getrouwd onder huwelijkse voorwaarden laait de discussie weer op wat een goede regeling is. In april van dit jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen. De Eerste Kamer gaat zich er nu over buigen. De verwachting is dat het nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2017 in werking treedt.
Reden genoeg om eens nader kennis te maken met de voorgestelde regeling. In dit eerste deel zullen wij de wijzigingen in het algemeen op een rij zetten. In deel II behandelen wij de ondernemer en DGA in het huwelijksvermogensrecht.

Wat in het vat zit, verzuurt niet
De regering is al een aantal jaren bezig met het veranderen van ons basisstelsel van gemeenschap van goederen. Al in 2003 is het eerste voorstel tot een stelselwijziging gelanceerd. Afhankelijk van de verdeling van de politieke partijen in de Tweede Kamer werd hier in de loop der jaren positief dan wel negatief over gesproken. Uiteindelijk is in 2011 bij de stemming over het toenmalige wetsvoorstel het fundament van de wijzigingen onderuitgehaald. Wat overbleef was een gemeenschap van goederen aangevuld met de vergoedingsrechten, waar we sinds 1 januari 2012 mee mogen stoeien.
Zo’n twee jaar later buigen we ons dan al weer over een nieuw voorstel, dat inhoudelijk veel overeenkomsten vertoont met het oorspronkelijke voorstel uit 2003. En nu lijkt het erop dat het toch echt gaat gebeuren, mits de Eerste Kamer geen roet in het eten gooit.

Naar een beperkte gemeenschap van goederen
De basisgedachte van het nieuwe huwelijksvermogensrecht is een beperkte gemeenschap van goederen: wat je samen tijdens het huwelijk opbouwt, is gemeenschappelijk. Het overige vermogen blijft privé.
Hoe ziet die beperkte gemeenschap er dan uit? De gemeenschap bestaat uit alle goederen en schulden die tijdens het huwelijk door de echtgenoten zijn verkregen. Tot zover niets nieuws. Uitgezonderd zijn echter: Lees verder>>

Laat hier uw reactie achter!