In de media (Accountancy Vanmorgen): Gestapeld financieren en de regierol van de accountant

Krediet van de bank, funding en lending door de crowd en lenen van een kredietunie. Ondernemers hebben tegenwoordig wat te kiezen als het op financiering aankomt. Steeds vaker worden verschillende vormen gecombineerd. Ook wel gestapeld financieren genoemd. Hoe komt dit zo en welke rol is hier voor de accountant weggelegd? 

Gestapeld financieren komt voort uit de vraag naar financieringsvormen passend bij een specifieke kredietbehoefte. Dat is niet nieuw, alleen werd de juiste financiering bij de specifieke kredietbehoefte in het verleden door de bankier geregeld en werd bancair en/of via de dochtermaatschappijen (leasing en factoring) ingevuld. Onroerend goed financiering, langlopend op basis van hypotheek; werkkapitaal financiering door middel van een rekening courant faciliteit via de bank en verpanding van voorraad en tegoeden.

Andere houding banken
Hogere kapitaaleisen beperken de banken in het volume van uitzettingen. Ook hebben banken hun risicohouding bijgesteld en beseffen banken dat zij in het verleden weleens aandeelhoudersrisico liep. Aan de andere kant zien we spaarders die genoegen moeten nemen met een minimale rente. Het kapitaal van de spaarder kan, mits de risico’s aanvaardbaar, specifiek en voldoende transparant zijn, deels voorzien in de kredietbehoefte van het bedrijfsleven. Crowdfunding en -lending heeft op deze manier enige jaren geleden haar intrede gedaan en wint nog immer aan populariteit.

Speelveld verruimd
De afgelopen tijd zijn er door institutionele beleggers en overheden diverse investeringsfondsen opgezet. Deze worden door het bedrijfsleven benut om achtergesteld te financieren, te participeren of te garanderen. Lees verder>>

Laat hier uw reactie achter!