In de media (Accountancy Vanmorgen): Erfpacht in het kader van vermogensplanning

Het inrichten van een beleggingsportefeuille is in deze (macro) economische tijd nogal een uitdaging, vooral wanneer de opbrengsten van het vermogen moeten zorgen voor inkomensaanvulling. Als adviseur is het dan ook belangrijk om te weten welke alternatieven er zijn om rendement te maken met vermogen. Een van de mogelijkheden is erfpacht. In deze bijdrage kijken we hoe erfpacht kan worden ingezet in het kader van vermogensplanning.

Wensen en doelstellingen
Bij vermogensplanning wordt getracht het (familie-)kapitaal zowel tijdens leven als bij overlijden optimaal te alloceren. Hierbij spelen diverse vraagstukken een rol, zoals het rendementsvraagstuk, vermogensoverheveling naar de volgende generatie en niet te vergeten een fiscaal vriendelijke behandeling gedurende de looptijd.

Kijken we naar vermogensoverheveling, dan zien we dat het opbouwen van vermogen door de volgende generatie een (latente) wens is van veel ouders. Dit uit zich bijvoorbeeld in de hulp die ouders hun kinderen regelmatig geven bij de aankoop van een eigen woning. Het inzetten van de verhoogde schenkingsvrijstelling of het verstrekken van een lening zijn in dat kader mogelijk.

Stel dat bij een van je klanten, mevrouw X (65 jaar), eveneens de wens aanwezig is om op termijn vermogen over te dragen aan haar enige kind, haar dochter. Tegelijkertijd weet je dat mevrouw X niet content is met het netto-rendement op haar spaargeld. Met het netto-rendement bedoel ik het rendement ná de belastingdruk in box 3.

Erfpacht als instrument
Een adviseur dient in het kader van vermogensplanning in staat te zijn om meerdere mogelijkheden af te wegen om het vermogen optimaal te alloceren. In het kader van vermogensplanning kijken we welke alternatieve beleggingsvormen mogelijk zijn voor mevrouw X. Daarbij komen we op erfpacht en recht van opstal. Lees verder>>

Laat hier uw reactie achter!