In de media (Accountancy Vanmorgen): Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is per 1 september 2016 in werking getreden. De wet verbetert bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. Erfgenamen lopen bij een zuivere aanvaarding van een erfenis met hun eigen vermogen risico op het moment dat er onverwacht een schuld uit de erfenis bovendrijft. Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden in een erfenis.

Hoe zat het ook al weer?
De erfgenaam heeft voor wat betreft de erfenis drie mogelijkheden:

De erfenis verwerpen. In dit geval accepteert de erfgenaam de erfenis niet.
De erfenis zuiver aanvaarden. De erfgenaam aanvaardt alle vermogensbestanddelen waaronder ook de schulden. De erfgenaam is met zijn gehele vermogen aansprakelijk, zelfs als blijkt dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen in een nalatenschap.
De erfenis beneficiair aanvaarden. De erfgenaam aanvaardt de erfenis alleen indien deze na de schulden positief is. Hiermee beschermt de erfgenaam zijn eigen vermogen.

De erfgenaam kan een erfenis zuiver aanvaarden door bepaalde handelingen te verrichten dan wel door middel van een verklaring. Zuivere aanvaarding werd in de praktijk bij bepaalde handelingen redelijk snel aangenomen, zoals bijvoorbeeld het opruimen van de gehele inboedel van de erflater. Dit werd gezien als een gedraging van zuivere aanvaarding.  Lees verder >>

Laat hier uw reactie achter!