In de media (Accountancy Vanmorgen): Een Algemeen Pensioenfonds (APF), waar moet u op letten?

Door: Hans Dekker

ABC BV is een MKB-bedrijf met ongeveer 20 werknemers. Binnenkort loopt het pensioencontract met de huidige pensioenuitvoerder af. Het betreft een middelloonregeling bij een verzekeringsmaatschappij. Inmiddels heeft de verzekeringsmaatschappij een verlengingsvoorstel gestuurd. De directeur is nogal geschrokken van het voorstel, een verdubbeling van de premie.

De directeur wendt zich, ten einde raad, tot zijn accountant. Dit kan toch niet waar zijn! Snel komen zij gezamenlijk tot de conclusie dat dit een mooie gelegenheid biedt voor een fundamentele discussie over de pensioenregeling bij ABC BV. Welke alternatieven zijn voor ABC BV betaalbaar en geven de werknemers toch een goed pensioen?

Sinds 1 januari 2016 kan in deze afweging een nieuw alternatief worden meegenomen. Het is vanaf dit jaar mogelijk de pensioenregeling onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds (APF). Diverse artikelen in de vakliteratuur hebben hier aandacht aan besteed. Deskundigen beweren dat een APF flexibel en transparant is en de kosten laag zijn. Reden genoeg om eens te kijken of een APF in dit geval een serieus alternatief is. Inmiddels zijn bij de Nederlandsche Bank (DNB) zeven vergunningsaanvragen ingediend. Er zijn nog geen vergunningen afgegeven.

Indien de accountant niet zelf de expertise heeft om samen met zijn klant deze afweging te maken, dan is het noodzakelijk samenwerking te zoeken met een professioneel pensioenadviseur. Gezien de verzekerde elementen in een pensioenregeling bij een APF is de AFM van mening dat advisering over een APF onder de Wft module pensioenverzekeringen valt.

Bij de keuze voor een APF zijn een aantal zaken van belang:

1. Weerstandsvermogen. Ieder APF moet een weerstandsvermogen aanhouden. Dit weerstandsvermogen is bedoeld om bedrijfsrisico’s af te dekken. De hoogte van dit weerstandsvermogen is afhankelijk van het belegd vermogen. Het minimale weerstandsvermogen bedraagt € 500.000,- en maximaal bedraagt het weerstandsvermogen € 20.000.000,-. Van belang is hoe een APF het weerstandsvermogen bijeen heeft gebracht. Wordt er bijvoorbeeld een bijdrage van de werkgever aan het weerstandsvermogen gevraagd bij toetreding in een APF?

2. Collectiviteitskring. Een APF kent meerdere collectiviteitskringen. De vraag is of de werkgever zich aan kan sluiten bij een open collectiviteitskring of dat een eigen collectiviteitskring voor de hand ligt. Bij een open kring kunnen meerdere werkgevers zich aansluiten. Uiteraard is in deze afweging de kosten en de hoogte van de premie van belang. Lees verder>>

Laat hier uw reactie achter!